Avgått Lime-kjøpmann: – Eierne foreslo ulovlig drift

foto