Kreftpasienter betaler kreftbehandling fra egen lomme