USAs samferdselsminister går av etter onsdagens opprør

foto