Kraftig jordskjelv i Argentina – ingen meldinger om skader