Fortsatt ustabil situasjon i skredgropen i Gjerdrum, som må overvåkes nøye

foto