Russland hevder å ha søkt om vaksinegodkjennelse i EU

foto