FHI ber om nøyere vurdering ved vaksinering av alvorlig skrøpelige

foto