Hva skal vi gjøre med alle de gamle, og delvis ødelagte fjøsene i Kåfjord og rundt om. Det var spørsmålet ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros, reiste i NRK, torsdag.

Et samfunnsproblem

Landbrukssjef i Kåfjord, Birger Olsen, uttalte til statskanalen at det koster omlag 100.000,- å få fjernet et nedlagt fjøs.

– Det er et så stort samfunnsproblem, her må myndighetene komme på banen, man bør få på plass et nasjonalt prosjekt som grunneierne kan søke penger fra, sa Leiros til NRK Troms.

Kulturminnefondet var raskt på banen, da saka også havnet på riksmedia.

– Tirsdag og onsdag kommer lederen for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, hit til Kåfjord, forteller ordfører Svein O. Leiros til Framtid i Nord.

– Vi skal ha et orienteringsmøte i kantina på Rådhuset i Olderdalen, tirsdag klokken 18.

Noen med potensial

Men før det håper Leiros han skal få Bjørgen med seg på befaringer over hele kommunen.

– Jeg håper jo vi kan få med oss flest mulig av grunneiere med gamle fjøs til å delta, sier Leiros.

Imidlertid er dette de som ser potensial i sine fjøs.

– Det kan være eventuell omgjøring til utleiebygg eller kafé. Mulighetene er jo mange.

Det vil imidlertid ikke være nok, tror Leiros.

– Mange vil nok ikke være mulig å gjøre noe med. De vil fortsatt står der, falleferdige og tildels farlige for tilfeldige forbipasserende. Og dette gjelder jo ikke bare her i Kåfjord. I hele regionen er det masse gamle fjøs som bør renoveres eller rives. Derfor mener jeg vi bør få en nasjonal saneringsordning, sier Svein O. Leiros til Framtid i Nord.

– Se muligheten

Leiros håper altså så mange grunneiere som mulig finner veien til møtet.

– Kulturminnefondet har altså muligheten til å bidra i en del tilfeller. Og de har selv tatt inititiv til å komme hit nå sommer, så jeg håper på godt oppmøte.