Johansen mener kommunene klarer å vurdere skjenkestopp selv

foto