Solberg frykter at mutasjonene får stor spredning før sårbare grupper er vaksinert

foto