Flyreisende fra Nord-Italia passerte uten virussjekk på Torp