Kraftig økning i bruken av digitale helsetjenester