Laveste antall koronainnleggelser på over én måned