Smines Tybring-Gjedde: Ressursene fant hverandre under redningsaksjonen av Viking Sky

foto