Harstad Tidende: https://www.ht.no/

– De store hendelsene denne sommeren bør sette fart på regjeringen, mener brannsjef, Bjørn Rønning.

– Denne sommeren har vi fått demonstrert hvor viktig det er med kunnskap. Det haster med å få utdanning for brann og redningsarbeidere på plass, sier leder for Norsk Brannmannsforum og brannsjef i Stjørdal, Bjørn Rønning, i en artikkel publisert i fagbladet.no nylig.

I dag avgjør økonomi og brannsjefenes vurdering hvor mye utdanning mannskapet får. Det vil si at kompetansen varierer fra sted til sted.

Til tross for at fagskole ble vedtatt opprettet i Tjeldsund kommune i Nordland for tre år siden – en skole som etter planen skulle åpnet denne høsten – har ingen spade blitt satt i jorda. Det må bygges studenthybler for 320 elever og nye undervisningslokaler.

Bjørn Rønning reagerer sterkt på at utdanningsreformen for brann og redningsarbeid ikke realiseres i henhold til planen. Uten fagskole starter heller ikke høyskoleutdanningen for ledere, skriver en i fagbladet.no.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara viser i en e-post til Fagbladet, til at oppstart ikke kan tidfestes, da det er avhengig av årlige bevilgninger. Wara opplyser at de er i fase 1, det vil si at det utredes behov for infrastruktur og bygninger.