Demokratenes aktor: – En seier at Trump-leiren erkjenner at det var et opprør

foto