SNO har felt ulven i Kautokeino. Farmen-Mikkel: – Kan være flere

foto