Økt salg av bensin og diesel i november – prisen øker også

foto