Frp forventer gjeninnføring av kompensasjonsordningen