Kommunen vil ha innspill på ny Mowi-lokalitet

foto