Naturen er blitt en viktig sosial møteplass under pandemien

foto