Starter forberedelsene til fylkeskommunal oppløsning

foto