Fiskerinæringen: Innreisestopp kan gi stans i lofotfisket

foto