Over 800 dødsfall i boliger for eldre i Frankrike

foto