Belgier dømt til ett års fengsel for narkotikasmugling