Smittevernnivået på ungdomsskoler og videregående senkes til gult