Utenlandske leger ber regjeringen lempe på autorisasjonskravet

foto