Stortinget stemte ned forslag om å stanse NorthConnect

foto