Senterpartiet foreslår beredskapslager for et halvt års kornforbruk

foto