Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. De har folk som tar imot samtaler hver eneste dag, døgnet rundt, hele året.

De ønsker å fremme livsmot og håp for de som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise. De er også et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud.

-Kirketjenesten har så langt denne sommeren besvart totalt 23300 samtaler. 20850 telefonsamtaler, 1400 på chat og 1055 SOS-meldinger. Det vil si at tjenesten i gjennomsnitt har over 500 samtaler hvert eneste døgn, sier Lisbeth Meidell, kommunikasjon ansvarlig i Kirkens SOS.

Sommeren skal være forbundet med glede, ferie og fine opplevelser. Dessverre er det ikke slik for alle. Kirkens SOS stiller opp for å prate og hjelpe alle de som trenger det, og for de som føler at ferien er en ubehagelig, tung eller utfordrende tid på noen måte.

– Jeg er stolt og takknemlig over at våre til sammen 1000 engasjerte frivillige medarbeidere står på dag og natt, slik at vi kan tilby en døgnåpen tjeneste for alle som trenger noen å prate med – også i sommer, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

For noen er en fortrolig prat med en av våre frivillige den eneste menneskelige kontakten de har i løpet av ferietiden, fortsetter Theis.

– Temaene som går igjen er ensomhet, relasjonsutfordringer og psykiske problemer, legger han til.

Takknemlig: Generalsekretær Leif Jarle Theis er stolt over alle sine frivilige medarbeidere som står på hele døgnet. Foto: Kirkens SOS

«Ensomhet er en folkehelseutfordring», skriver eldre – og folkehelseminister Åse Michaelsen i et innlegg som er blitt publisert i flere aviser og flere plasser de siste dagene. Hun påpeker at mennesker som føler seg ensomme og er alene på sommeren øker antallet som oppsøker hjelpetelefonene ekstra mye.

-Vi i Kirkens SOS setter stor pris på at eldre- og folkeministeren setter ensomhet på dagsorden. Vi merker oss at hun ønsker en dialog med frivillige organisasjoner i kampen mot ensomheten. Det er både klokt og nødvendig.  Området trenger oppmerksomhet og bred mobilisering. Derfor vil vi følge nøye med på arbeidet med den nye folkehelsemeldingen hun forteller vil bli presentert våren 2019, sier Theis.