Dalai Lama ser ikke noe behov for en etterfølger

foto