Utgravninger i Storfjord: Kan ha gjort funn fra 1500-tallet