Kultur og frivillighet- bærebjelken i et hvert lokalsamfunn!