Allierte seg med opposisjonen for å fremme «bekymringsmelding»

foto