Legemiddelverket vil ikke endre vaksinereglene etter meldinger om bivirkninger

foto