Halvparten av innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

foto