Norwegian innkaller til ekstraordinær generalforsamling

foto