Oppstartsproblemer med kolonnekjøringen i Maursundtunnelen

foto