Statnett: Mer vindkraft må til for å erstatte fossil energi

foto