2.416 med helseutdanning har meldt seg til myndighetene