Velfersdstatsforkjemper: Tiltakene har gått for langt