Påkjørsel i California kan ha vært angrep rettet mot muslimer

foto