Stort søk ved Sogndal skisenter etter flere snøskred – ikke gjort funn