Her er det henholdsvis 68,6 prosent og 51,7 prosent av nyutdannede lærere som jobber i skolen året etter de blir uteksaminert, skriver Aftenposten. Blant nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning jobber 86 til 90 prosent i skolen året etter fullført utdanning. Leder Hedda Eia Vestad for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet sier det er uholdbart.

– Vi forventer at arbeidsgivere tar ansvar for å rekruttere ved å fremstå som attraktive, tilby veiledning og konkurransedyktig lønn til nyutdannede lærere.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet mener også at arbeidsgiver burde strekke seg ytterligere for å møte nyutdannede.

– Når det kommer til å drive aktiv rekrutteringspolitikk, har store deler av offentlig virksomhet en del å lære av det private, sier han.

Mai Lill Suhr Lunde ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) tror litt av grunnen er at tyngre fagbakgrunn gir PPU-studenter bedre forutsetninger for å finne jobb utenfor skolen.

Tallene legges fram i rapporten «Gnist Indikatorrapport 2016». Gnist er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, partene i arbeidslivet og andre aktører i skolesektoren, hvor formålet blant annet er å øke kvaliteten på utdanningene.