Folk i Troms og Finnmark spiser mer og trener mindre

foto