Åtte av 120 prøver fra Nordre Follo hadde mutert virus