USA innfører innreiseforbud for personer fra 30 land – deriblant Norge

foto