Norsk Eiendom: Underlig at sentrene skal holdes stengt