Regjeringen innfører strenge tiltak i 15 randsonekommuner fra midnatt