Evakuert Gjerdrum-politiker sier kommunen må tenke nytt om tunge bygg

foto